Obvezna preureditev podtlačnih sejalnic za setev tretiranega semena koruze

 
Za setev, z insekticidi tretiranega semena koruze, je potrebno pred setvijo preurediti podtlačne sejalnice tako, da bo preprečeno odnašanja eventualno pristnega prahu v toku izstopajočega zraka v okolico, kar bi lahko potencialno ogrozilo čebele na paši na cvetočih posevkih. Preberite si informacije o uporabi tretiranega semena in napotke za preureditev sejalnic.
 
Pripravil:
Marjan Dolenšek,
svetovalec za kmetijsko tehniko in tajnik zveze SK,
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto