Video Novice  SK po sloveniji   Davki  Pravo Dokumenti o SK

Videoprispevki

Objavljeni izobraževalni videoprispevki

Statusna in davcna ureditev
Statusna in davčna ureditev storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter davčno potrjevanje računov

Vozila na cesti
Obvezne odsevne table in trikotniki

 

Davčna ureditev opravljanja storitev

Člani strojnega krožka so fizične osebe, nosilci ali pa člani kmetijskih gospodarstev. Strojni krožek skrbi za informiranje članov in organizacijo opravljanja storitev, same storitve pa v pravnem, davčnem in finančnem smislu potekajo neposredno med naročnikom in izvajalcem storitve. Opravljanje storitev med kmetijskimi gospodarstvi je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) in pod pogoji ustreznega pravilnika oproščeno plačevanja dohodnine. Oprostitev velja za opravljanje kmetijskih in gozdarskih storitev (po standardni klasifikaciji dejavnosti), ko se opravlja za drugo kmetijsko gospodarstvo. To je lahko kmetija (nosilec dejavnosti je fizična oseba), ali pa pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost (d.d., d.o.o., s.p. in podobno). Da ne bo pomote povejmo, da oprostitev ne velja za druge primere, npr. za opravljanje komunalnih storitev (npr. zimska služba) lokalnim skupnostim. Oprostitev velja do višine 420 €/ha kmetijske zemlje (največ do 20 ha) in 85 €/ha kmetijskega zemljišča (največ do 30 ha). Podrobno te pogoje določa »Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov« (Uradni list RS, št. 141/06). Cene storitev se oblikujejo na trgu, ne smejo pa presegati cen določenih v »Katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije« (Zveza združenje za medsosedsko pomoč – strojnih krožkov Slovenije, 2008).

Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine v okviru SK (170K)
   
Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije 2008 (270K)
   
Izvajanje storitev v okviru SK kot dopolnilna dejavnost 2010 (470K)

design by: www.gapro.si