Novice  SK po Sloveniji   Davki  Pravo Dokumenti o SK Izobraževalni prispevki

Trošarine

Povrnitev trošarine za gorivo 2020

Opis - članek
Obrazec TRO-A
Navodila k obrazcu

Videoprispevki

Objavljeni izobraževalni videoprispevki

Vozila na cesti
Tahografi v (nekaterih) traktorjih

Davčna ureditev opravljanja storitev

Člani strojnega krožka so fizične osebe, nosilci ali pa člani kmetijskih gospodarstev. Strojni krožek skrbi za informiranje članov in organizacijo opravljanja storitev, same storitve pa v pravnem, davčnem in finančnem smislu potekajo neposredno med naročnikom in izvajalcem storitve. Opravljanje storitev med kmetijskimi gospodarstvi je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) in pod pogoji ustreznega pravilnika oproščeno plačevanja dohodnine. Oprostitev velja za opravljanje kmetijskih in gozdarskih storitev (po standardni klasifikaciji dejavnosti), ko se opravlja za drugo kmetijsko gospodarstvo. To je lahko kmetija (nosilec dejavnosti je fizična oseba), ali pa pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost (d.d., d.o.o., s.p. in podobno). Da ne bo pomote povejmo, da oprostitev ne velja za druge primere, npr. za opravljanje komunalnih storitev (npr. zimska služba) lokalnim skupnostim. Oprostitev velja do višine 420 €/ha kmetijske zemlje (največ do 20 ha) in 85 €/ha kmetijskega zemljišča (največ do 30 ha). Podrobno te pogoje določa »Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov« (Uradni list RS, št. 141/06). Cene storitev se oblikujejo na trgu, ne smejo pa presegati cen določenih v »Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19)«.

Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine v okviru SK
   
Pravilnik kmet in gozd mehanizacija januar 2016 in spremembe 2019
   
Izvajanje storitev in izdajanje racunov stanje januar 2021
   
Izvajanje storitev januar 2021