Pisne vsebine

Kardanska gred kabina varnostni pas

Vsebina predavanja:

  • Nikoli brez zaščite - varna kardanska gred rešuje življenje
  • Nikoli zgoraj brez – kabina rešuje življenje
  • Nikoli (ne)zapeto – varnostni pas rešuje življenje

Celotno predavanje je dostopno tukaj.

Preberi več

Kmetijska in gozdarska vozila na cesti in elektronski vnos zahtevkov za vračilo trošarine

Vsebina predavanja:

  • Uvod
  • Vozniki
  • Vozila - 1
  • Vozila - 2
  • Pravila cestnega prometa, cesta
  • Vprašanja in razprava

Celotno predavanje je dostopno tukaj.

Preberi več

Mere in mase ter izredni prevozi

Prometni predpisi urejajo vse pogoje za udeležbo vozil v cestnem prometu in med te spadajo tudi mere in mase vozil. Te določa Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1). Navedeni pravilnik vsebuje določbe o merah in masah vozil v cestnem prometu v Prilogi II. Pri kmetijskih in gozdarskih vozilih je novost v sedaj veljavnem pravilniku določitev dovoljene dolžine traktorja z enim ali dvema priklopnikoma ter uvrstitev delovnih strojev med besedilo določb o širini vozil pri gospodarski vožnji. Sicer pa so mere in mase praktično enake že vrsto let veljavnim.

Celoten prispevek je dostopen tukaj.

Preberi več

Nezgode v kmetijstvu in gozdarstvu v letu 2021

Leto 2021 je bilo na področju varnosti in zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu v Sloveniji spet slabše od predhodnega leta. Skupaj je umrlo dvajset ljudi, kar je pet več kot v letu 2020 oziroma trije manj kot v letu 2019, veliko pa je bilo tudi poškodovanih. Iz podatkov, ki jih na osnovni svojega delovanja pripravi Policija, in iz podatkov, ki jih na osnovi objav o intervencijah pripravi Uprava RS za zaščito in reševanje in zbira Zavod za gozdove Slovenije, smo pripravil pregled statistike za preteklo leto in nekaj primerjav z letom 2020. Žal smo se lani spet oddaljili od trenda zmanjševanja smrtnih nezgod pod dvajset letno oziroma od trenda, ko je bilo v letu 2020 s petnajstimi mrtvimi najmanj mrtvih od leta 1981, ko so znani podatki.

Celoten prispevek je dostopen tukaj.

Preberi več

Prodaja, registracija in tehnični pregledi kmetijskih in gozdarskih vozil

Za izboljšanje varnosti, predvsem pa zmanjšanje števila nezgod pri uporabi kmetijskih in gozdarskih vozil, je potrebno s predpisi urediti celotno področje uporabe teh vozi. V tem prispevku obravnavamo evropske in slovenske predpise, ki urejajo pogoje za udeležbo teh vozil v cestnem prometu, in sicer s področja dajanja na trg oz. ugotavljanja skladnosti (»homologacije«), registracije in tehničnih pregledov vozil.

Celoten prispevek je na voljo tukaj.

Preberi več